SPRZEDAŻ KRUSZYW

Oferujemy sprzedaż różnego rodzaju kruszyw wraz z transportem. 

  • tłuczeń
  • kliniec
  • mieszanka
  • piasek: płukany, kopany, zwykły
  • pospółka
  • żwir płukany
  • grys płukany
  • ziemia (czarnoziem)
  • ziemia do uzupełniania terenu