USŁUGI KOPARKĄ

Oferujemy kompleksowe prace ziemne takie jak:

 • Tworzenie, korytowanie i utwardzanie dróg leśnych, gminnych, usługi walcem, kucie młotem 230 kg
 • Wykopy pod fundamenty, prace ziemne w każdym terenie
 • Wykopy pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne z usługą podłączenia
 • Wykopy pod sieci gazowe i elektryczne
 • Wykopy pod szamba, studnie, oczyszczalnie biologiczną
 • Niwelacje terenu, plantowanie wywózka ziemi, gruzu, kucie młotem
 • Rozbiórki, wyburzenia oraz transport i utylizacja materiałów
 • Drenaże, osuszanie i odwadnianie budynków, działek, itp.
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Kopanie i czyszczenie rowów melioracyjnych, kanałów wodnych
 • Wykopy pod oczka wodne, stawy rybne
 • Zasypywanie fundamentów, oraz ubicie skoczkiem, kanalizacja i zalanie chudego betonu itp…